Lee HC教你清洗黑膠唱片

特別鳴謝Lee HC提供資料

返回巴斯主網頁


 

Lee HC係一位對黑膠唱片非常之沉迷的發燒友,佢在這半年之間,一直不停咁買入二手

和一手的黑膠唱片,現在大約擁有2000張唱片了,當中都有好多係一級的黑膠珍品。

由於有大量的黑膠係由二手店得回來,所以係非常污糟,有D仲發晒毛,每一隻黑膠佢

都會清洗過,先放入佢的唱片柜。

昨日有機會去到Lee HC的家中,佢答應給我拍下這個洗碟過程,現在就由我為大家報導

一下,睇睇你們洗黑膠的方法和Lee HC所用的方法有什麼不同之處????

今次Lee兄會一次過清洗十多隻黑膠。

首先,Lee兄會用一個膠盤,利用一枝筷子插入一個吸盤,然後放在一邊等用。

 


跟住就係拿起另一隻上闊下窄的筷子,插入一隻發晒毛的黑膠唱片的軸芯。

 


再用水喉水沖去表面比較大的沙塵,利用筷子來轉動黑膠碟,一隻手一路轉動黑膠唱片,

水不停沖,而另一隻手就用專業用的毛擦,去擦走表面的污積。

 


當底面都清洗和擦去污積後,就即時用綿花去抹乾唱片的中心招紙。

然後就把這隻洗乾淨的黑膠,抽出筷子,放在先前準備好的膠盤之內,

但係套上這隻黑膠唱片之後,因為會放其他洗完的黑膠,所以你放好這隻黑膠後,

要套一條像筋之類的障外物,來分隔兩隻濕晒水的黑膠,避免兩隻黑膠吸在一起。

 


跟住就係一隻又一隻咁洗,洗完之後,就成盤濕晒水的黑膠碟,拿到洗碟機面前,

然後準備一個大掃,一枝蒸溜水,和一個放蒸溜水的盒,洗碟機的左手面係一個吸水的棒,

係用來吸去留在黑膠碟表面的水,這個吸水棒的表面係羢面


放上一隻濕晒水喉水而仲未乾的黑膠碟去個洗碟機,然後開動洗碟機來轉動這隻唱片,

而同一時間,把濕上蒸溜水的大掃,掃上黑膠之上,這個過程叫做過水,

利用蒸溜水來沖去水喉水的雜質,而當這兩種留在唱片表面的水,經過吸水棒時,

就會被一次過吸去,咁就乾淨晒!!!!

 


這時候,隻碟都乾得八八九九,咁就再用筷子一隻一隻咁串起來風乾,

如果最後連招紙都乾埋的話,咁就可以入返落過唱片封套了!!!!


但係如果你都係覺得個較果唔理想的話,咁就要用濕唱法了。

濕唱的原理,方法係利用唱針加水來鏟去留在唱片坑內的污漬,

Lee HC自已屈左一條鐵線,用作掛著濕水的掃,咁就可以成為全自動,

唔需成日拿著個掃而唔可以行開。


講到呢度,大家一字問,咁咪好傷枝唱針????咁當然啦!!!!

所以Lee兄買來一個平價唱盤,用作濕唱之用。

這個洗碟的過程平均係用左五分鐘洗一隻唱片,唔知大家能否打破這記錄呢????

我在這堣Q分多謝Lee HC為我們提供左咁寶貴的洗碟方法,而我都十分好彩,

能夠可以能在此和大家分享到這個洗碟方法,希望這個方法能夠為黑膠發燒友,帶來多一點的樂趣。


返回巴斯主網頁

回到小強新聞組

回到hk.rec.audio-visual新聞組

回到netforum.leisure.avhi-fi新聞組