MiniQ BT-Power 7800 耳機充電二合一

發佈日期 : 2014年 7月23日    圖 / 文 : 巴斯

MiniQ 近日推出一款名為 MiniQ BT-Power 7800 新產品,集單邊藍芽耳機與流動充電池於一身,建議零售價為港幣 $299 。

就咁睇外觀,她只係一部流動充電池,其實她附有一個嵌入式藍芽耳機,為的是讓藍芽耳機去到邊充到邊。

係啊唔需三百港元,競可以同時擁有藍芽耳機和流動充電池。流動充電池本身提供 7800 mAh 大容量能源,但體積又唔會好大部。

機殼方面,提供白色與黑色兩個選擇。

 圖為這款 MiniQ BT-Power 7800 二合一包裝,所謂白色並非純白,而係有小小黑色作為間色。

 

責任保險

包裝盒上印有全球性產品責任保險,不要誤會消費者為了賠償而買這個產品,

最主要係表示有保險公司受保,如果該產品有極大風險一定不受保,保險公司一定非常緊張該產品的安全程度先受保吧。

在選擇這類產品,消費者當然選有保險公司受保的產品吧。

另外在包裝上也印有這機輸出和輸入效能介紹。

 

包裝背面也有清楚介紹。

打開包裝後,可見付件包括:

Micro USB 短線與索繩機套,當然還有說明書存在。

透過其他雜物作比例,可大約猜想到實物大小。

純充電短線

跟機來的 Marco USB屬於純充電短線,只負責充電無過Data能力的快充線。

把這線接上電腦去,會法覺只能充電,不負責過Data。

這線短得方便,還有速度上的優點。

 

5V / 2.1A

機頂可見為自己充電的 Marco USB ( 5V/1.5A) 和為其他裝置器材充電的 5V / 2.1A USB輸出口,

充滿 7800mAh 容量,如配合 5V/1.5A或以上的USB電源供應器,大約 6到 7個小時充滿。

唔好講平板電腦,依家手機電池咁大容量,如果仲出唔夠  5V / 2.1A 的流動電池,充到幾時? 真係搵鬼買啦。

藍芽耳機

平時藍芽耳機以插槽路軌方式嵌入流動充電池身上,非常穩固。

要用的時候一拖就出來,用完套返入去,自動充電,非常方便。

圖中所見金屬接點,是藍芽耳機之所以能充電的最大理由。

透過SD Card作比例,可大約猜想到藍芽耳機大小。

藍芽耳機屬於 3.0+ EDR 版本,能提供約 3 小時通話時間,如待機狀態,可用大約  72 小時,連接範圍約10米。

連接裝置跟平日配對方式無任何分別,改名更係零難度。

 

頂部白色電話圖案位置,是開關與接聽鍵。

食野唔做野 ? 

放心,只要藍芽耳機沒關上,充電期間,仍可保持連接,絕對唔係食野唔做野的。

 

跟其他 MiniQ 充電池一樣,內置PTC安全智慧晶片,自動開關機功能,一插自動為裝置器材充電。

提供過充、過流、過放及短路保護,並有 4 段 LED 能源顯示燈。

她可同時為藍芽耳機和另一件器材充電,即係打孖來充都無問題的。

$299又藍芽耳機,又充電池,藍芽耳機能力一般,要求高就唔可能的事了。

 

充電對像當然唔會只係手機和平板電腦吧..........

 

各師兄與朋友,這篇文章,如非商業用途,歡迎轉貼再轉貼,如需借圖片使用,

請自便,但敬請不要抹去圖中的 avbuzz.com簽名字樣,感激感激再感激。

  avbuzz.com精神,人人毒我,我毒人人 ◆

 謝謝收看這篇文章,你是第 個收看這篇文章的讀者。