DTS藍光示範碟16

發佈日期 : 2012年 1月16日    圖 / 文 : 巴斯

來到 2012年,不經不覺DTS 示範碟推出到第16隻了,去年的DTS 15週年紀念版,是瑩瑩所贈,

而今年是剛剛由美國CES展覽會回港的國仁送給我,非常之多謝佢呢份咁有用的手信。

欣賞今年示範碟前,不如重溫一下過去的藍光碟封面丫。

 

一如以住,想得到這隻示範碟,就要去到CES場內的DTS參展位置,

排隊欣賞他們所安排的示範後,就可以得到呢隻非賣品藍光示範碟了。

 

星期日的下午,約了國仁在他的工廈交收,咁就順手借他地方,一邊影相,一邊傾下今次美國之旅點滴。

今年所推出的藍光示範碟,依然是以紙套方式包裝。

但與上年不同是,今次的碟是可對式並有收藏位置給光碟擺放,不易跌出。

 

下圖為封面與封背。

位於封面右下角,可見到 Volume Sixteen 字樣,而封背可以見到目錄。

 

今年有兩個位置可代表著年月的改變。

第一是新增了 3D 片段,也代表著3D影像的來臨與DTS對這個格式的重視。

另一個就是在封背印上 Facebook 專頁,在DTS示範碟印其他公司網址,可見Facebook在DTS的認受性係幾咁高呢。

 

透過軸芯觀察,不難知道這碟是屬於單面單層 25GB 藍光碟。

雖然在封背一目了然地可見到收錄在碟內的所有目錄,但這個圖像化年代,還是有圖比較好。

以下是有關這碟內所收錄的選段內容,請細意欣賞。

碟內有 7.1與 5.1 Sound Check 。

 

也有最新的 DTS logo 欣賞到。

 

除了每次只得幾秒的 Logo 可以睇到外,

這段也是以 DTS 為主的 Logo可欣賞到,片段有比效長少少。

 

除了電影片段外,也有音樂片段,以下這段音樂片段的音效我很喜歡,

有機會接觸這碟時,一定不能錯過這兩段音樂示範。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人評價

一線發燒友,由DVD年代開始,除了為自己擁有的DVD碟做備份外,理所當然地也會做精選給自己用,

來到藍光年代,加上多媒體播放機的成熟,精選片段差不多是一線發燒友一定會做的工程,

一步到位的播放最精彩片段,我相信好難抗拒。

但並不是每一位發燒友都懂得做精選片段,所以DTS精選示範碟,

也有很多朋友會喜歡擁有,何況他們一直收藏開,又豈能斷收呢?

 

以一個影音冷感症末期病人,去評論這碟係好唔公平,今時今日無幾多事物可給我驚喜,

可能好多一線發燒友好喜歡這碟,但我............睇完之後,

只有兩段音樂是我覺得有趣,其他都不是我杯茶,3D更加係和我拉不上關係,

加上片段的長度,多是2-3分鐘,每每都到喉唔到肺,還是自己做比自己的精選合心意。

除了兩段音樂可能會再睇多次,其他內容真係唔會對我有任何娛樂性。

係咪覺得我好可憐又可悲呢? 我還是喜歡以前見到乜都大驚小怪的我。

對這碟有性趣的朋友,遲些看看是否在市場有人發售這非賣品吧。

到時唔好錯過入貨的機會,因為如果你盡信我的評價,你可能白白錯過一隻你夢未以求的示範碟。

再一次多謝國仁送給我這隻親身由美國帶回來的手信,喜歡國仁的心意,多過隻碟的內容。

功得完滿,放上神台供奉。

影音冷感症末期病人敬上

各師兄與朋友,這篇文章,如非商業用途,歡迎轉貼再轉貼,如需借圖片使用,

請自便,但敬請不要抹去圖中的 avbuzz.com簽名字樣,感激感激再感激。

  avbuzz.com精神,人人毒我,我毒人人 ◆

 謝謝收看這篇文章,你是第 個收看這篇文章的讀者。